• Artykuł w Nature Plants

  17
  VII

  W lipcowym wydaniu prestiżowego czasopisma Nature Plants ukazał się artykuł, którego jednym z współautorów jest dr Barbara Wójcikowska z Katedry Genetyki.

  więcej

 • Udział pracowników naszego Wydziału w sukcesie

  15
  VI

  uczniów III LO w Katowicach w XLVII Olimpiadzie Biologicznej

  więcej

 • Kolejna publikacja w Scientific Reports

  14
  VI

  W najnowszym numerze Scientific Reports (grupa Nature Springer) ukazała się praca międzynarodowego zespołu badawczego pod kierunkiem dr. Mariusza Kanturskiego (Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)...

  więcej

 • Biolodzy z PAN przeciw sadzeniu drzew

  07
  VI

  w Puszczy Białowieskiej.

  Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w liście do ministra Środowiska RP wyraża swoje głębokie zaniepokojenie planami Lasów Państwowych dotyczącymi odnowienia lasu metodą nasadzeń w miejscach po wyrębach w Puszczy Białowieskiej. List można przeczytać na stronie Komitetu:

  więcej

 • Gazeta Uniwersytecka UŚ o naszych naukowcach

  06
  VI

  W najnowszym majowym numerze Gazety Uniwersyteckiej - #8(258) - ukazały się dwa artykuły o naszych pracownikach naukowych ...

  więcej

Stypendium MNISW za wybitne osiągniecia
dla studentów i doktorantów

Wnioski należy składać w dziekanacie (pokój B-13) do dnia 14 września 2018.
więcej informacji

Wiadomości

 

... w ramach projektu SONATA BIS, ogłoszony przez kierownika projektu, dr hab. Agatę Burian (Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin, WBiOŚ, UŚ). Konkurs trwa do 5 września 2018 r.

 
17.08.2018
 
 

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Histologii i Embriologii.
Termin zgłaszania kandydatur mija 30 sierpnia 2018 r.

 
16.08.2018
 
 

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Katedrze Biofizyki i morfogenezy Roślin.
Termin zgłaszania kandydatur mija 30 sierpnia 2018 r.

 
16.08.2018
 
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach składa ofertę pracy dla absolwentów Wydziału Biologii.

 
27.07.2018
 
 

Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Zakładzie Genomiki IGR PAN.
Termin zgłaszania kandydatur mija 15 września 2018 r.

 
26.07.2018
 
 

... w ramach projektu ERA-CAPS, ogłoszony przez kierownika projektu, prof. dr hab. Dorotę Kwiatkowską (Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin, WBiOŚ, UŚ). Konkurs trwa do 1 września 2018 r.

 
09.07.2018
 

Pokaż wszystkie aktualności

Nadchodzące wydarzenia

 

biedronka

do końca września.

 
20.08.2018
 
 

folder wystawyZapraszamy na plenerową wystawę fotografii naukowej autorstwa dr Jagny Karcz (Pracownia Mikroskopii Skaningowej, WBiOŚ UŚ) i Bartosza Barana (student ISM, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ UŚ), do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Jej otwarcie odbyło się 22 kwietnia br., a tematem jest: „Świat przyrody malowany elektronami”. Wystawę można oglądać do 10 września 2018 r.

 
20.08.2018
 

Pokaż wszystkie wydarzenia

 

Konferencje i seminaria

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza, II Sympozjum Polsko-Niemieckim, „Rola magnezu i innych biopierwiastków w różnych dziedzinach życia i nauki”, które odbędą się w dniach 13-15 września 2018 (czwartek – sobota) w Warszawie.

 
06.06.2018
 
 

Zakład Inżynierii Leśnej Wydziału Leśnego w Krakowie zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Hydrologia w Środowisku Naturalnym i Antropogenicznym”*, która odbędzie się w dniach 4-7 września 2018r w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 
28.05.2018
 
 

Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają do udziału w Konferencji "Polish Science Towards EMBL", która odbędzie się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego w Warszawie, w dniach 19-20 czerwca 2018 r.

 
17.05.2018
 
 

85 lat Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku11-15 czerca br w Kórniku odbędzie się konferencja naukowa „BIOLOGIA I EKOLOGIA ROśLIN DRZEWIASTYCH” połączona z obchodami jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Pierwsze trzy dni wypełnione będą sesjami naukowmi, kolejne dwa przeznaczone zostały na warsztaty dendrologiczne dla młodych naukowców...

 
27.04.2018
 

Pokaż wszystkie

Ogłoszenia dla pracowników i doktorantów

 

w III konkursie w ramach Przedsięwzięcia TANGO 3

 
13.08.2018
 
 

Na Wydziale uruchomiony został System Rezerwacji Sal (SRS), za pomocą którego pracownicy mogą samodzielnie rezerwować sale na różne potrzeby (egzaminy, spotkania itp.). W rozwinięciu instrukcja do tego systemu.

 
13.07.2018
 
 

Wnioski o przyznanie nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne oraz organizacyjne uzyskane w roku 2017, a także za całokształt dorobku można składać w dziekanacie do dnia 22 czerwca br.
Z wnioskiem może wystąpić bezpośredni przełożony kandydata do nagrody.

 
14.06.2018
 

Pokaż wszystkie