Apel dziekanów

07.09.2018

W czerwcu 2018 r. w Gdańsku odbyła się Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich. Zebrani na konferencji Dziekani wszystkich wydziałów przyrodniczych uniwersytetów w Polsce wystosowali do Prezydenta i Premiera RP apel w sprawie utworzenia Parku Narodowego na obszarze całej Puszczy Białowieskiej w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r. Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego jednogłośnie poparła Apel Konferencji Dziekanów w sprawie utworzenia Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej.

Lista Wydziałów popierających Apel Konferencji Dziekanów:

  1. Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  3. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
  4. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku
  5. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  6. Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  7. Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie
  8. Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
  9. Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
  10. Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

Wróć