Artykuł w Journal of Ecology...

04.05.2017

... z udziałem dr hab. Anny Orczewskiej, z Katedry Ekologii. Jest ona współautorką artykułu pt. “Biological Flora of the British Isles: Milium effusum”.

Artykuł, autorstwa kilkunastu europejskich ekologów, jest częścią elitarnej serii pt. ”Biological Flora of the British Isles”, liczącej ponad 300 tekstów, publikowanych od kilkudziesięciu lat w brytyjskim czasopiśmie Journal of Ecology (ISI Journal Citation Reports, Ranking 2015: 9/149 (Ecology), 9/209 (Plant Science), Impact Factor: 6,180, 45 pkt).

Artykuł jest monograficznym opracowaniem poświęconym Milium effusum, podsumowującym aktualny stan wiedzy na temat tego gatunku leśnej trawy. Tekst powstał w ramach pracy dr hab. Anny Orczewskiej w międzynarodowej sieci naukowej FLEUR, łączącej europejskich ekologów lasu z wielu krajów. Na początku 2017 podpisała ona kolejną umowę o współpracy w ramach nowej, pięcioletniej edycji działalności sieci FLEUR. Tym razem grupa będzie realizowała badania w projekcie pt. ”Functional significance of forest plants in a changing environment”. Finansuje je FWO (Research Foundation – Flanders).

 

 

Wróć