Ekofizjologia Arabidopsis halleri

04.10.2017

Zespół naukowców pod kierownictwem dr hab. Eugeniusza Małkowskiego z Katedry Fizjologii Roślin we współpracy z IETU i SGGW opublikował artykuł w renomowanym czasopiśmie Plant Physiology (45 pkt MNiSW; IF = 6,456; IF5 = 7,428).
Artykuł dotyczy ekofizjologii Arabidopsis halleri, rośliny będącej hyperakumulatorem Cd i Zn. W pracy po raz pierwszy opisano stan aparatu fotosyntetycznego u roślin rosnących na stanowiskach metalonośnych i kontrolnych in situ.

Krzysztof Sitko, Szymon Rusinowski, Hazem M. Kalaji, Michał Szopiński, Eugeniusz Małkowski. 2017. Photosynthetic Efficiency as Bioindicator of Environmental Pressure in A. halleri. Plant Physiology 175: 290-302. DOI: https://doi.org/10.1104/pp.17.00212

Wróć