Finansowanie dla dwóch Katedr

07.03.2018

W ramach naboru 3 związanego z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020), projekty z dwóch Katedr uzyskały finansowanie:

Konstrukcja konsorcjów bakteryjnych ukierunkowanych na kompleksową degradację niesteroidowych leków przeciwzapalnych - kierownik projektu mgr Joanna Żur, Katedra Biochemii
oraz
Produkcja roślin metodą somatycznej embriogenezy dla gatunków gospodarczo użytecznych - kierownik projektu dr Izabela Dobrowolska, Katedra Biologii Komórki.

Gratulujemy!

 

 

Wróć