II Święto Storczyka na Wyżynie Miechowskiej

26.04.2018

W dniu 20 maja 2018 r. (tj. niedziela) odbędzie się  II Edycja Dnia Storczyka na Wyżynie Miechowskiej w obszarze Natura 2000 PLH120054 Kalina Mała w miejscowości Kalina Mała - Kalina-Rędziny, woj. małopolskie, powiat miechowski, gmina Miechów.

Wydarzenie to ma na celu pokazanie piękna otaczającej nas przyrody, integracji środowiska ludzi związanych z ochroną przyrody, pokazania celów ochrony przyrody oraz promocji walorów przyrodniczych i turystycznych Wyżyny Miechowskiej.

W programie m. in.  wyjścia na murawy kserotermiczne, projekcja filmów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wypas owiec, pokaz psa pasterskiego w akcji, pokaz bażantów i wiele innych atrakcji”.

Organizatorami tego wydarzenia są Gmina i Miasto Miechów wraz z Radami Sołeckimi Kalina Mała i Kalina Rędziny, Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Nadleśnictwo Miechów, Starostwo Powiatowe w Miechowie, Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce GT Powiatu Miechowskiego, PZŁ Koło Łowieckie „Mirów” w Miechowie, Powiatowe Koło Pszczelarzy w Miechowie, Motylarnia, Bażanciarnia - Światowe Towarzystwo na Rzecz Ochrony Bażanta.

W tym roku jako wydarzenie towarzyszące odbędzie się również Święto Rodziny organizowane przez Województwo Małopolskie, które to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny odbędą się podczas II Święta Storczyka, dnia 20 maja 2018 r. w obszarze Natura 2000 Kalina Mała na Wyżynie Miechowskiej.

Serdecznie zapraszamy!

Komendant Grup Terenowych Straży Ochrony Przyrody w Polsce na Powiat Miechowski
Radosław Szastaktel

 

 

Wróć