III Święto Storczyka na Wyżynie Miechowskiej

07.05.2019

W dniu 19 maja 2019 r. (tj. niedziela) odbędzie się III Edycja Dnia Storczyka na Wyżynie Miechowskiej w obszarze Natura 2000 PLH120054 Kalina Mała w miejscowości Kalina Mała - Kalina-Rędziny, woj. małopolskie, powiat miechowski, gmina Miechów.

Wydarzenie to ma na celu pokazanie piękna otaczającej nas przyrody, integracji środowiska ludzi związanych z ochroną przyrody, pokazania celów ochrony przyrody oraz promocji walorów przyrodniczych i turystycznych Wyżyny Miechowskiej.

W programie m. in. wyjścia na murawy kserotermiczne, projekcja filmów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykład pt. "Miechowszczyzna ostoją chronionego gatunku chomika europejskiego", wypas owiec, grupa rekonstrukcyjna średniowieczna i wiele innych atrakcji.

Organizatorami tego wydarzenia są Województwo Małopolskie, Gmina i Miasto Miechów wraz z Radami Sołeckimi Kalina Mała i Kalina Rędziny, Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Nadleśnictwo Miechów, Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce, PZŁ Koło Łowieckie „Mirów” w Miechowie, Powiatowe Koło Pszczelarzy w Miechowie, Motylarnia, Muzeum Ziemi Miechowskiej, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Komendant Grup Terenowych Straży Ochrony Przyrody w Polsce na Powiat Miechowski
Radosław Szastak (tel. 609123883)

 

 

Wróć