Gazeta Uniwersytecka UŚ o naszych naukowcach

06.06.2018

W najnowszym numerze Gazety Uniwersyteckiej UŚ - #8(258) - ukazały się dwa artykuły o naszych pracownikach naukowych.

1. Obszerny artykuł (strony 18-20) przedstawiający rozmowę z dr Jagną Karcz - specjalistką w zakresie skaningowej mikroskopii elektronowej i analizy obrazu oraz anatomii i embriologii roślin prowadzącą na naszym Wydziale Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (SEM-Lab). Jest autorką wystawy „Świat malowany elektronami”, którą można oglądać w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie od 22 kwietnia do 10 września 2018 roku.

2. W dziale Sukcesy młodych (strona 25) przedstawiono sylwetkę naukową dr Katarzyny Nowak z Katedry Genetyki, jej zainteresowania, badania i sukcesy naukowe. Jest laureatką XII edycji stypendiów przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego młodym, wybitnym naukowcom.

Obu Paniom serdecznie gratulujemy.

 

Zdjęcie w tle informacji na głównej stronie - to fragment okładki Gazety Uniwersyteckiej UŚ, którego autorką jest dr Jagna Karcz wraz z Bartoszem Baranem, który nadał fotografii barwę. Fotografia przedstawia skrzydło motyla dostojki latonii (Issoria lathonia).

 

 

 

Wróć