Nowe publikacje w Katedrze Zoologii

15.03.2017

W ostatnim czasie ukazały się dwie publikacje w wysokopunktowanych czasopismach.

Wieczorek K., Bugaj-Nawrocka A., Kanturski M. Miller G. 2017. Geographical variation in morphology of Chaetosiphella stipae stipae Hille Ris Lambers, 1947 (Hemiptera: Aphididae: Chaitophorinae) Scientific Reports7, 43988; doi: 10.1038/srep43988 (40 pkt MNiSzW. IF=5.228).

Wieczorek K., Lachowska-Cierlik D., Kajtoch  Ł., Kanturski M., 2017. The relationships within Chaitophorinae and Drepanosiphinae aphids (Hemiptera, Aphididae) inferred from molecular-based phylogeny and comprehensive morphological data. PLoS ONE 12(3): e0173608. (35 pkt MNiSzW. IF=3.067).

 

 

 

Wróć