Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP

02.08.2017

List otwarty Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polski, jako efekt Konferencji organizowanej w czerwcu 2017 r. przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach.

26 czerwca 2017r. Dziekani Wydziałów Przyrodniczych skierowali do Pana Prezydenta RP, Pani Premier i Pana Ministra Środowiska List otwarty.

Rady Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Biologii UW oraz Biologii i Ochrony Środowiska UŚ podjęły Uchwały popierające List dziekanów. UMCS i UŚ zgromadził podpisy pracowników, którzy poparli stanowisko przedstawione w Liście.

Tego samego dnia Ministerstwo Środowiska odniosło się do treści dokumentu.

Anglojęzyczna wersja Listu, została przekazana do wiadomości uczestników 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbędzie się  w dniach 2-12 lipca w Krakowie.

Propagowanie stanowiska Dziekanów wspiera Nauka dla Przyrody.

List otwarty poparły również Rady Wydziału Oceanografii i Geografii oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Do grona 14 dziekanów popierających stanowisko dołączył Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Włodzimierz Meissner.

 

1 sierpnia 2017 r. - odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP

Szanowna Pani Prodziekan

Dziękujemy za e-mail z 25 czerwca 2017 roku nadesłany przez Panią w imieniu Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Informujemy uprzejmie, że z uwagą zapoznaliśmy się z przedstawionymi w Liście otwartym zastrzeżeniami i postulatami dotyczącymi polityki eksploatacji zasobów przyrodniczych i ingerencji w cenne polskie ekosystemy, a także z obawami wyrażonymi przez przedstawicieli środowiska naukowego odnoszącymi się do aktualnej sytuacji Puszczy Białowieskiej. Pragniemy zapewnić, że kwestie związane z ochroną przyrody rozumianej jako ważna część dziedzictwa narodowego, znajdują się w kręgu stałego zainteresowania Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Stanowiska, argumenty i apele prezentowane w tym zakresie przez specjalistów i różne środowiska stanowią istotny materiał, który w Kancelarii Prezydenta RP jest analizowany i traktowany jako ważny element dialogu społecznego. Jak być może Pani wiadomo, swoje stanowisko odnoszące się do ochrony Puszczy Białowieskiej oraz zachowania jej walorów przyrodniczych w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju, Pan Prezydent przedstawił m.in. 25 października 2016 roku w Hajnówce podczas spotkania z władzami samorządowymi i mieszkańcami.

Chcielibyśmy jednocześnie nadmienić, że nadesłany przez Panią Prodziekan List otwarty przekazaliśmy wraz z naszym wystąpieniem, do Ministerstwa Środowiska (Biuro Ministra, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w celu rozpatrzenia w zakresie posiadanych kompetencji i poinformowania Pani oraz Kancelarii Prezydenta RP o aktualnym stanowisku resortu.

Jeszcze raz dziękujemy za nadesłany list, przedstawione uwagi oraz troskę o właściwą ochronę środowiska naturalnego, gospodarkę zasobami przyrodniczymi i przyszłość Puszczy Białowieskiej.

Z wyrazami szacunku
Witold Trębicki
Kierownik Zespołu Korespondencji Obywatelskiej
Biuro Dialogu i Korespondencji
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

 

 

Wróć