Puszcza Białowieska

11.09.2017

List otwarty Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polski, jako efekt Konferencji organizowanej w czerwcu 2017 r. przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach.

26 czerwca 2017r. Dziekani Wydziałów Przyrodniczych skierowali do Pana Prezydenta RP, Pani Premier i Pana Ministra Środowiska List otwarty.

Rady Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Biologii UW oraz Biologii i Ochrony Środowiska UŚ podjęły Uchwały popierające List dziekanów. UMCS i UŚ zgromadził podpisy pracowników, którzy poparli stanowisko przedstawione w Liście.
List otwarty poparły również Rady Wydziału Oceanografii i Geografii oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Do grona 14 dziekanów popierających stanowisko dołączył Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Włodzimierz Meissner.

Anglojęzyczna wersja Listu, została przekazana do wiadomości uczestników 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbędzie się  w dniach 2-12 lipca w Krakowie.

Propagowanie stanowiska Dziekanów wspiera Nauka dla Przyrody.

TREŚĆ LISTU

Tego samego dnia Ministerstwo Środowiska odniosło się do treści dokumentu.

1 sierpnia 2017 r. - odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP

 

Kolejne głosy w sprawie Puszczy

W czerwcu Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN wystosował list otwary do Wiceprezea Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina.

5 lipca - wielki sukces obrońców Puszczy Białowieskiej - UNESCO wezwało Polskę do natychmiastowego zaprzestania niszczenia Puszczy Białowieskiej 
galeria zdjęć z protestu w Karkowie 

28 sierpnia 2017 r. - publikacja dr Anny Kalinowskiej (UW, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Światowej Unii Ochrony Przyrody) na stronie Rzeczpospolitej pt. WOŁANIE NA PUSZCZY

 

 

Wróć