Polska księga zwierząt. Gatunki zagrożone

08.05.2018

Polecamy Państwu lekturę książki autorstwa pracowników Katedry Zoologii naszego Wydziału – Artura Taszakowskiego, Dominika Chłonda, Mariusza Kanturskiego i Łukasza Depy pt. „Polska księga zwierząt. Gatunki zagrożone”, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa Dragon.

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie biologii zwierząt szczególnie rzadkich i zagrożonych wyginięciem na obszarze naszego kraju. Podstawą do opracowania była Polska czerwona księga zwierząt wydana w latach 2001 i 2004, a także Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce z roku 2002. Autorzy wybrali 300 gatunków najbardziej zagrożonych, najrzadszych lub najciekawszych. Głównym kryterium był stopień zagrożenia przyznany w Czerwonej księdze, dlatego zdecydowana większość mieści się w kategoriach VU – narażony (vulnerable), EN – zagrożony (endangered) i CR – krytycznie zagrożony (critically endangered).

Charakterystyka wszystkich zagrożonych gatunków została zaprezentowana w jednolity sposób. Każdy opis składa się z trzech części: Występowanie i biologia, Zagrożenia oraz Ochrona. W opisach gatunków autorzy zamieścili szereg cennych informacji charakteryzujących przede wszystkim sylwetkę gatunku, wielkość jego populacji, tryb życia  oraz miejsca występowania (rozprzestrzenienie). W następnej części opisu wskazane zostały główne czynniki wpływające na stan zagrożenia gatunku. Cennym uzupełnieniem tekstu opisowego jest kolorowa fotografia omawianego zwierzęcia lub specjalnie dla tego wydania przygotowana kolorowa rycina. W końcowej części woluminu znajdują się także: kompletna lista zwierząt ginących i zagrożonych na terenie Polski, słowniczek trudniejszych pojęć użytych w tekście oraz obszerna bibliografia tematyczna.

Prezentowane opracowanie z racji swej popularyzatorskiej formy może być niezwykle interesujące dla szerokiego grona odbiorców, którym nie jest obojętny stan naszej krajowej fauny.

Polska księga zwierząt. Gatunki zagrożone
Artur Taszakowski, Dominik Chłond, Mariusz Kanturski, Łukasz Depa
Wydawnictwo Dragon
ISBN: 978-83-7887-556-7
Rok wydania: 2018
format: 24,00 x 33,00 cm; oprawa: twarda; liczba stron: 378

Polska księga zwierząt. Gatunki zagrożone - okładka Polska księga zwierząt. Gatunki zagrożone - przykładowa strona Polska księga zwierząt. Gatunki zagrożone - przykładowa strona

 

 

Wróć