Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

25.01.2019

Dr Anna Wójcik (Katedry Genetyki) otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości. Patronem Nagrody jest Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczyk.

Nagroda została przyznana za realizację projektu "Analiza aktywności wybranych miRNA w regulacji somatycznej embriogenezy u Arabidopsis z wykorzystaniem transgenicznych linii sensorowych", realizowanego w ramach PRELUDIUM11 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

certyfikat

 

 

Wróć