Projekt Inkubator Innowacyjności+

09.06.2017

W związku z realizacją projektu Inkubator Innowacyjności+, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nasz Wydział otrzymał finansowanie na realizację dwóch projektów zgłoszonych przez dr. Tomasza Płociniczaka i dr. Sławomira Sułowicza z Katedry Mikrobiologii.
więcej na stronie SPIN-US

 

 

Wróć