Publikacja w Nature

07.06.2018

Prof. Mariusz Pietruszka (Katedra Fizjologii Roślin, WBiOŚ, UŚ) wraz z współpracownikami: mgr Moniką Olszewską (WBiOŚ), dr. hab. Łukaszem Machurą (Inst. Fizyki, UŚ) i dr. hab. Edwardem Rówińskim (Inst. Nauki o Materiałach, UŚ) opublikowali pracę pt. Single measurement detection of individual cell ionic oscillations using an n-type semiconductor – electrolyte interface w Scientific Reports (Springer Nature, NPG).

link do artykułu

 

 

Wróć