Rośliny Polski

12.04.2018

Rośliny Polski

 

Polecamy Państwu lekturę książki autorstwa Barbary Sudnik-Wójcikowskiej i Anny Orczewskiej pt. „Rośliny Polski. Najciekawsze i najpiękniejsze gatunki naszej flory”, która ukazała się niedawno nakładem Oficyny Wydawniczej Multico.

W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane gatunki roślin charakterystyczne dla różnych typów krajowych siedlisk naturalnych (gatunki leśne, wysokogórskie, wodne i nadwodne oraz stepowe), półnaturalnych (łąkowe) i antropogenicznych (rośliny synantropijne: polne i ruderalne). Znalazły się tu zarówno gatunki rodzime, jak i obcego pochodzenia. Głównym kryterium wyboru gatunków była ich interesującą biologia i ekologia lub szczególne znaczenie użytkowe, a także rola w polodowcowej historii naszej flory. Wyróżnia je także charakterystyczny zasięg geograficzny oraz niepowtarzalna uroda, która zwraca uwagę wielu pasjonatów przyrody. Profesjonalne opisy i piękne zdjęcia zachęcają do własnej, twórczej obserwacji dlatego zapraszamy do fantastycznego świata otaczających nas roślin i odkrywania jego tajemnic.

 

Informacje o autorkach

Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, geograf roślin, ekolog, autorka prac poświęconych zagadnieniom synantropizacji szaty roślinnej miast środkowej Europy oraz specyfice flory wybranych siedlisk antropogenicznych, a ostatnio także gatunkom inwazyjnym. Od kilkunastu lat obiektem jej zainteresowań jest flora kurhanów na stepach południowo-wschodniej Europy, ich wartość przyrodnicza oraz prawidłowości rozmieszczenia gatunków roślin.

Dr hab. Anna Orczewska, specjalizuje się w ekologii roślin. Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1992 roku pracuje w Katedrze Ekologii tego Wydziału. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych zagadnieniom dynamiki zbiorowisk leśnych i mechanizmom kształtującym ich różnorodność biologiczną. W ramach europejskiej sieci naukowej Fleur, wraz z ekologami lasu z wielu krajów Europy, prowadzi badania biologii i ekologii roślin leśnych w odpowiedzi na zmiany klimatu. Od wielu lat zajmuje się także fotografią przyrodniczą, a także angażuje się w ochronę przyrody.

 

Rośliny Polski. Najciekawsze i najpiękniejsze gatunki naszej flory
Barbara Sudnik-Wójcikowska

Anna Orczewska
Oficyna Wydawnicza Multico
ISBN: 978-83-7763-439-4
Rok wydania: 2018
format: 23,00 x 28,00 cm; oprawa: twarda; liczba stron: 320

 

 

Wróć