“Soil Biology and Biochemistry”...

25.09.2017

... z udziałem prof. dr hab. Piotra Skubały z Katedry Ekologii. Jest on współautorem artykułu naukowego pt. “Transfer of ornithogenic influence through different trophic levels of the Arctic terrestrial ecosystem of Bjørnøya (Bear Island), Svalbard”.

Celem publikacji była ocena znaczenia allochtonicznego wzbogacenia składników odżywczych kluczowych elementów ekosystemu lądowego na Wyspie Niedźwiedziej (Bjørnøya) w archipelagu Svalbard, przez różne gatunki ptaków morskich. Oceniano ich wpływ na cechy gleby, roślinność i glebowe bezkręgowce. Autorami jest zespół 7 naukowców z Polski, Francji i Szwecji.

Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek, Barcikowski M., Drobniak S. M., Gwiazdowicz D. J., Richard P., Skubała P., Stempniewicz L. 2017. Transfer of ornithogenic influence through different trophic levels of the Arctic terrestrial ecosystem of Bjørnøya (Bear Island), Svalbard. Soil Biology and Biochemistry 115: 475–489. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.09.008 (45 pkt MNiSzW, 5-Year Impact Factor: 5.437)

Wróć