Stypendia Polskiego Komitetu UNESCO

28.03.2018

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ uzyskał 12 miesięcy stypendialnych do wykorzystania w 2018 roku w ramach programu stypendialnego Polskiemu Komitetu do spraw UNESCO.

W/w stypendia przyczynią się w dużym stopniu do rozwijania badań i działalności naukowo-dydaktycznej prowadzonej przez Wydział oraz Uniwersytet.

Zgłoszonych opiekunów naukowych zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów WBiOŚ.

 

 

Wróć