Poparcie dla uchwały Rady Wydziału

10.07.2019

w sprawie ogłoszenia klimatycznego i środowiskowego stanu wyjątkowego

Pani prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej argumentowała w trakcie posiedzenia:

„Reprezentuję środowisko dydaktyków – literaturoznawców, glottodydaktyków polonistycznych i glottodydaktyków języków obcych, a także historyków, którzy w nowej strukturze nowego wydziału chcą utworzyć Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, dla których działania proponowane przez biologów wydają się oczywiste i niezbędne. … Jak wskazuje raport IPBES (Międzyrządowa Platforma ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu), musimy zmienić współdzielone społecznie i kulturowo wizje dobrego życia, które umożliwią zmianę wzorów konsumpcji i wytwarzania odpadów cywilizacyjnych. Istotnym aspektem przemiany na rzecz bioróżnorodności powinna też być sprawiedliwość ekologiczna, edukacja i dzielenie się wiedzą”.

Uchwała Rady Wydziału

Wróć