Ukryta bioróżnorodność mszyc ...

08.05.2017

W najnowszym numerze PLoS ONE (April, 2017) ukazał się artykuł „Cryptic diversity of the subfamily Calaphidinae (Hemiptera: Aphididae) revealed by comprehensive DNA barcoding” autorstwa międzynarodowego zespołu naukowego, którego członkiem jest dr Mariusz Kanturski z Katedry Zoologii.

Praca przedstawia analizy bioróżnorodności gatunkowej mszyc z podrodziny Calaphidinae, drugiej pod względem liczebności gatunków podrodziny mszyc (Aphididae) przy pomocy barkodingu DNA.
Na podstawie analiz dystansu pomiędzy poszczególnymi gatunkami, ujawniono istnienie 15 kryptycznych gatunków mszyc nowych dla nauki.

Autorami artykułu jest zespół sześciu systematyków i taksonomów z Japonii, Kanady, Polski i Republiki Korei:
Lee Y., Lee W., Kanturski M., Foottit R., Akimoto S-I., Lee S. 2017. Cryptic diversity of the subfamily Calaphidinae (Hemiptera: Aphididae) revealed by comprehensive DNA barcoding. PlosOne: 12(4): e0176582

 

 

Wróć