Współpraca z Instytutem Nauki o Materiałach

19.06.2017

Fig.1

Badania naukowe prowadzone we współpracy między Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Instytutem Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego zaowocowały ukazaniem się artykułu Fate of neutral-charged gold nanoparticles in the roots of the Hordeum vulgare L. cultivar Karat w czasopiśmie Scientific Reports (Nature Group, IF = 5,25).

Praca ta łączy ze sobą świat roślin ze światem „nano” odpowiadając na pytanie czy nanocząstki złota przedostają się do korzeni jęczmienia oraz czy są one transportowane w obrębie rośliny. Współpraca biologów oraz specjalistów z zakresu mikroskopii elektronowej pozwoliła na uzyskanie niebudzących wątpliwości wyników, umożliwiając detekcję nanocząstek w materiale roślinnym.

Milewska-Hendel A., Zubko M., Karcz J., Stróż D., Kurczyńska E. 2017. Fate of neutral-charged gold nanoparticles in the roots of the Hordeum vulgare L. cultivar Karat. Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-017-02965-w
(IF = 5,25 (5-year IF) MNiSW = 40 (2016))

Wróć