Wykłady mistrzowskie

01.03.2018

wykłady mistrzowskie1 marca 2018 r. rozpoczną się kolejne spotkania organizowane w ramach wykładów mistrzowskich.
Cykl prelekcji, wpisujący się w obchody jubileuszu 50-lecia istnienia uczelni, poprowadzi czterech naukowców Uniwersytetu Śląskiego.

prelekcje poświęcone będą:

  • problemom związanym z informatyką, dzięki której możliwe staje się opowiadanie o świecie  za pomocą metody zero-jedynkowej (prelekcję wygłosi dr inż. Roman Simiński),

  • biologicznej różnorodności Śląska i próbie odpowiedzi na pytanie: dlaczego powinniśmy posiadać wiedzę i umieć podejmować świadomie działania na rzecz wspierania elementów różnorodności, od których zależy nasze życie i które bezpośrednio lub pośrednio przynoszą nam korzyści (temat przybliży dr hab. Edyta Sierka),

  • prawnym aspektom w codziennym życiu, w tym intuicyjnym i nieintuicyjnym regulacjom prawnym (o których opowie dr hab. Magdalena Habdas),

  • oraz próbie ujmowania nowoczesności przez pryzmat melancholii anatomii (w wykładni prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka).

 

więcej informacji o wykładach mistrzowskich

profil na Facebook'u

 

 

 

Wróć