Biuro Projektów WBiOŚ UŚ

Aktualności

Aktualne ogłoszenia konkursów można również znaleźć na stronach serwisu UŚ: Działu Projektów, Działu Nauki oraz Biura Współpracy z Gospodarką.

Wybrane przez nas:

dodano: 27.02.2019
UNESCOProgram Stypendialny Polskiego Komitetu do spaw UNESCO
Komitet do spraw UNESCO przyznał Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska stypendia dla czterech uczestników programu o łącznej ilości 12 miesięcy. Program zostanie realizowany w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r.
Rekrutacja odbywa się na takich samych warunkach jak w roku poprzednim i trwa od 1 listopada 2018 do 1 marca 2019.
Koordynator programu: dr hab. Izabella Franiel

dodano: 1 czerwca 2018
UNESCOProgram Stypendialny Polskiego Komitetu do spaw UNESCO

Komitet do spraw UNESCO przyznał Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska stypendia dla czterech uczestników programu o łącznej ilości 12 miesięcy. Program zostanie realizowany w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 r.
Opieką naukową stypendystów obejmą dr hab. prof. UŚ Maria Augustyniak, prof. zw. dr hab. Robert Hasterok, dr hab. Agnieszka Babczyńska oraz dr hab. Jolanta Brożek.
Koordynator programu: dr hab. Izabella Franiel.

dodano: 17 kwietnia 2018
UNESCOProgram Stypendialny Polskiego Komitetu do spaw UNESCO
Od 16 kwietnia do 4 maja
2018 r. odbywa się rekrutacja uczestników.
Program skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni zagranicznych. Chętni mogą zgłaszać się do udziału w Programie poprzez przesłanie skanu niezbędnych do przystąpienia do procesu rekrutacji dokumentów na adres e-mail: projekty.wbios@us.edu.pl a mianowicie:
     1. Curriculum Vitae (CV);
     2. list motywacyjny;
     3. formularz zgłoszeniowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
     4. kopia dyplomu (oryginał do wglądu);
     5. list rekomendacyjny wystawiony przez osobę inną niż opiekun stypendium.

REGULAMIN pl
REGULATIONS en
załącznik 1 - formularz stypendialny
załącznik 2 - raport stypendialny

dodano: 4 lipca 2017
kobietynauki.orgKonkurs Innowacja jest kobietą
Do 15 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach siódmej edycji konkursu Innowacja jest kobietą, którego organizatorem jest Fundacja Kobiety Nauki. Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego lub współautorskiego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.
Zgodnie z regulaminem konkursu kompletne zgłoszenie musi zawierać następujące dokumenty:
     1. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
     2. krótki opis projektu (do 1 strony);
     3. opis implementacji (do 1 strony).
więcej informacji

dodano: 15 maja 2017
Komisja EuropejskaIndividual Fellowships
Do 14 września
2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie.
Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców. Granty mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez naukowca, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne.
więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE