tl_files/graph/loga-inne/CapLeft.jpg

„Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”
Priorytet IV POKL „Szkolnictwo wyższe i nauka”

kierunek BIOTECHNOLOGIA

specjalność Biotechnologia Roślin Użytkowych

AtrinBiotech - kierunek zamawiany

Projekt zakończony.

strona własna AtrinBiotech

Kierunek BIOTECHNOLOGIA w zakresie specjalności biotechnologia roślin użytkowych na stacjonarnych studiach I stopnia w roku 2008 i 2010 został objęty projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kierunki zamawiane.

W ramach realizacji projektu przewiduje się:
1. przyznanie stypendiów 10 najlepszym studentom specjalności biotechnologia roślin użytkowych
2. zorganizowanie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki
3. podjęcie dodatkowych form działalności dydaktycznej podnoszących atrakcyjność kształcenia, takich jak:

♦ wykłady w języku angielskim,
♦ kursy specjalnościowe poszerzające wiedzę praktyczną,
♦ innowacyjne metody kształcenia,
♦ dodatkowe praktyki zawodowe w ośrodkach krajowych i zagranicznych,
♦ wykłady ekspertów zewnętrznych,

4. wsparcie procesu dydaktycznego przez ciągłe konsultacje w celu ułatwienia studentom kontaktu ze specjalistami spoza uczelni uczestniczącymi w procesie kształcenia.