Katedra Biologii Komórki

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

  • ontogeneza kutykuli na przykładzie somatycznej embriogenezy Arabidopsis thaliana i Daucus carota
  • stan funkcjonalny kanałów wodnych w roślinach ze względu na zanieczyszczenia środowiska
  • pola symplastowe w morfogenezie roślin
  • modyfikacje ściany komórkowej w trakcie somatycznej embriogenezy u roślin

 

Publikacje katedry w latach 2013-2017 (pdf)

 

Projekty naukowe trwające w latach 2013-2015 (pdf)