Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Badania

  • taksonomia i chorologia wybranych grup roślin naczyniowych (rodzaje: Oenothera, Viola, Centaurea, rodziny: Orchideaceae, Poaceae) i zarodnikowych (Bryophyta)
  • inwazje biologiczne, zasięgi i aktualne rozmieszczenie kenofitów w Polsce
  • flora obszarów uprzemysłowionych i zurbanizowanych
  • ginące i zagrożone elementy flory, ocena zasobów flory regionu
  • biologia mikoryz

 

Rozszerzony profil badań
 Najistotniejsze osiągnięcia naukowe w ciągu ostatnich pięciu lat (2004-2008), najważniejsze publikacje naukowe w okresie 2004-2009