Katedra Ekologii

Badania

  • bioindykacja i monitoring przy użyciu bioindykatorów roślinnych
  • wykorzystanie makrofitów wodnych do fitoremediacji, ocena obciążenia metalami ciężkimi i siarką roślin naczyniowych oraz gleby
  • ekotoksykologia, dendrochronologia
  • renaturalizacja upraw leśnych na gruntach porolnych
  • rola gatunków pionierskich oraz funkcjonowanie lasów w warunkach antropopresji
  • badania populacyjne wybranych gatunków roślin
  • badania zooplanktonu i psammonu w różnych zbiornikach wodnych
  • ekologia i sukcesja roztoczy glebowych na różnych siedliskach, ich rola w rozkładzie drewna

 

Rozszerzony profil badań
Najistotniejsze osiągnięcia naukowe w ciągu ostatnich pięciu lat (2004-2008), najważniejsze publikacje naukowe w okresie 2004-2009