Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Badania

 • biochemiczne i fizjologiczne mechanizmy adaptacji w procesach biologicznych wybranych grup bezkręgowców ze środowisk industrialnych
 • mechanizmy detoksykacyjne w warunkach zanieczyszczenia środowiska
 • procesy wolnorodnikowe w warunkach działania stresorów chemicznych
 • mechanizmy i skutki działania antropogennych zanieczyszczeń na procesy energetyczne, zdolności detoksykacyjne w różnych grupach bezkręgowców
 • biomarkery ekspozycji i skutków oraz ich potencjalne wykorzystanie w procesach remediacji zanieczyszczonych środowisk
 • przemieszczanie metali śladowych w ogniwach troficznych i międzypokoleniowych
 • ocena oddziaływania wybranych nanocząstek na procesy fizjologiczne i rozwojowe owadów na różnych poziomach organizacji biologicznej
 • biochemia i fizjologia przewodu pokarmowego owadów
 • inhibitory enzymów trawiennych w aspekcie zależności roślinożerca-roślina żywicielska
 • fizjologia i zachowanie owadów w warunkach oddziaływania związków pochodzenia roślinnego
 • skład i rola barwników z grup pterydyn i ommochromów u owadów
 • zmiany rozwojowe, fizjologiczne i behawioralne w linii mutantów świerszcza domowego Acheta domesticus

 

Najistotniejsze osiągnięcia naukowe (2013-2016) i najważniejsze publikacje naukowe w latach 2013-2016