Katedra Genetyki

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

  • Zastosowanie markerów molekularnych w mapowaniu genów oraz określaniu częstotliwości indukowanych mutacji
  • Genomika funkcjonalna i bioinformatyka
  • Biotechnologia i kultury in vitro
  • Mutageneza i analiza indukowanych mutacji z zastosowaniem metody TILLING

 

Publikacje katedry w latach 2013-2016 (pdf)

 

Projekty naukowe trwające w latach 2009-2019 (pdf)