Katedra Genetyki

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

  • Zastosowanie markerów molekularnych w mapowaniu genów oraz określaniu częstotliwości indukowanych mutacji
  • Genomika funkcjonalna i bioinformatyka
  • Biotechnologia i kultury in vitro
  • Mutageneza i analiza indukowanych mutacji z zastosowaniem metody TILLING

 

Aktualnie trwające projekty naukowe

Charakterystyka oraz analiza dynamiki zmian w metylomie jęczmienia (Hordeum vulgare L.) pod wpływem stresu suszy
nazwa konkursu: PRELUDIUM 7
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: UMO-2014/13/N/NZ2/01153
kierownik: mgr Karolina Chwiałkowska
czas realizacji: 18.02.2015 — 17.02.2018

Badania molekularnych mechanizmów genotoksyczności glinu i ich wykorzystanie w podnoszeniu tolerancji u roślin uprawnych
rodzaj projektu/Akronim: AL-UCIDATE
jednostka finansująca: NCBiR
nr grantu: ERA-CAPS-II/2/2015
kierownik: prof. dr hab. Iwona Szarejko
zespół: pracownicy Katedry Genetyki i Katedry Anatomii i Cytologii Roślin
czas realizacji: 1.10.2015 — 30.09.2018

Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody
nr projektu: Zadanie badawcze nr 24 na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej, realizowane na podstawie decyzji MRiRW nr HOR hn-801-PB-7/15
jednostka finansująca: MRiRW
kierownik: dr Damian Gruszka
nazwa ośrodka: Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ
czas realizacji: 1.01.2014 — 31.12.2018

Molekularne podstawy zjawiska albinizmu w kulturach izolowanych mikrospor jęczmienia
nr projektu: Zadanie badawcze nr 25 na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej, realizowane na podstawie decyzji MRiRW nr HOR hn-801-PB-7/15
jednostka finansująca: MRiRW
kierownik: prof. dr hab. Iwona Szarejko
nazwa ośrodka: Katedra Genetyki,WBiOŚ, UŚ
okres realizacji: 1.01.2014 — 31.12.2018

Analiza aktywności wybranych miRNA w regulacji somatycznej embriogenezy u Arabidopsis z wykorzystaniem transgenicznych linii sensorowych
nazwa konkursu: PRELUDIUM 11
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2016/21/N/NZ2/01718
kierownik: mgr Anna Maria Wójcik
czas realizacji: 12.01.2017 — 11.01.2019

RNA-zależna metylacja DNA w warunkach stresu cieplnego u Arabidopsis thaliana
nazwa konkursu: PRELUDIUM 11
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2016/21/N/NZ2/
kierownik: mgr Urszula Nowakowska
czas realizacji: 16.03.2017 — 15.03.2019

BarPLUS: modyfikacja architektury pędu oraz procesu fotosyntezy u jęczmienia w celu maksymalizacji produkcji biomasy i plonu przeznaczonych dla różnych zastosowań końcowych
rodzaj projektu/Akronim: ERA-NET CO-FUND FACCE SURPLUS
jednostka finansująca: NCBiR
nr grantu: FACCE SURPLUS/I/BARPLUS/05/2016
kierownik: dr Agnieszka Janiak
zespół: pracownicy Katedry Genetyki
czas realizacji: 1.06.2016 — 31.05.2019

Genomika translacyjna w identyfikacji mechanizmu działania signalosomu CBP20 w odpowiedzi Arabidopsis i jęczmienia na stres suszy
nazwa konkursu: SONATA 10
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: UMO-2015/19/D/NZ9/03573
kierownik: dr Agata Daszkowska-Golec
zespół: pracownicy Katedry Genetyki
czas realizacji: 30.09.2016 — 29.09.2019

Gen HvSNAC1 (Stress responsive NAC1) u jęczmienia – nowa funkcja w regulacji akwaporyn podczas stresu abiotycznego
nazwa konkursu: SONATA 10
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: UMO-2015/19/D/NZ1/03441
kierownik: dr Marzena Kurowska
zespół: pracownicy Katedry Genetyki
czas realizacji: 22.09.2016 — 21.09.2019

Epigenetyczna regulacja regeneracji roślin w kulturze in vitro - rola acetylacji histonów w indukcji somatycznej embriogenezy
nazwa konkursu: OPUS13
jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki NCN
nr grantu: 2017/25/B/NZ1/01615
kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Gaj
czas realizacji: 2018 — 2020 (36 miesięcy)

Rola czynnika transkrypcyjnego HvABI5 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)
nazwa konkursu: PRELUDIUM 13
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2017/25/N/NZ9/01941
kierownik: mgr Anna Skubacz
czas realizacji: 2018 — 2020

 

Projekty naukowe zakończone, trwające w latach 2009-2017 (pdf)

 

Publikacje katedry w latach 2013-2018 (pdf)