Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

  • różnicowanie pokrycia ciała i gruczołów dokrewnych w rozwoju zarodkowym wybranych gatunków gadów
  • struktura gonad, oogeneza i spermatogeneza u pierścienic, niesporczaków, owadów i wijów
  • formowanie się i architektura zespołów komórkowych w trakcie gametogenezy u pierścienic
  • rozwój wybranych narządów w trakcie embriogenezy owadów, niesporczaków i pierścienic
  • ultrastruktura nabłonka jelita środkowego owadów, wijów, skorupiaków, niesporczaków i pierścienic
  • badania porównawcze procesów regeneracji i degeneracji nabłonka jelita środkowego owadów, wijów, skorupiaków, niesporczaków i pierścienic na skutek działania wybranych stresorów
  • ultrastruktura wybranych narządów niesporczaków będących w stanie anabiozy

 

Rozszerzony profil badań i najistotniejsze osiągnięcia naukowe (pdf)

 

Publikacje katedry w latach 2012-2018 (pdf)

 

Projekty naukowe trwające w latach 2012-2015 (pdf)