Katedra Zoologii

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

W oparciu o modelowe grupy owadów: Aphidinea, Coccinea, Alyrodinea, Psyllinea, Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Heteroptera: Miridae, Siphonaptera i Thysanoptera prowadzone są badania:

  • filogenezy umożliwiające weryfikacje systemów klasyfikacji
  • zoocenotyczne nad strukturą zgrupowań owadów związanych z różnymi zbiorowiskami roślinnymi
  • bioindykacyjne oparte o poznanie i opis konsorcjów mszyc związanych z określonymi gatunkami drzew na tle stopnia odkształcenia środowiska
  • zoogeograficzne pozwalające na śledzenie zmian zasięgów, określaniu dróg migracji badanych grup owadów z uwzględnieniem ich centrów powstania

 

Projekty naukowe trwające w latach 2011-2017 (pdf)