Pracownia Dydaktyki Biologii

Badania

  • znaczenie kontekstów kształcenia w osiągnięciach ucznia
  • wpływ "ukrytych programów" na działanie szkoły
  • subśrodowisko szkolne i jego cechy
  • dystrybucja informacji w szkole
  • ewolucyjne modele procesu dydaktycznego