Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

Badania

  • fizyczne mapowanie sekwencji DNA, identyfikacja chromosomów i analiza kariotypów roślinnych
  • analiza przemian genetycznych i epigenetycznych w genomie roślinnym wywołanych czynnikami środowiskowymi, mutagennymi lub warunkami kultury in vitro
  • wykorzystanie lokalizacji i aktywności genów rRNA w badaniach genów roślin diploidalnych i poliploidalnych
  • badania poliploidalności naturalnej i indukowanej w ewolucji i ontogenezie roślin

 

Rozszerzony profil badań
Najistotniejsze osiągnięcia naukowe, najważniejsze publikacje naukowe (2010-2011)