Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

  • fizyczne mapowanie sekwencji DNA, identyfikacja chromosomów i analiza kariotypów roślinnych
  • analiza przemian genetycznych i epigenetycznych w genomie roślinnym wywołanych czynnikami środowiskowymi, mutagennymi lub warunkami kultury in vitro
  • wykorzystanie lokalizacji i aktywności genów rRNA w badaniach genów roślin diploidalnych i poliploidalnych
  • badania poliploidalności naturalnej i indukowanej w ewolucji i ontogenezie roślin

 

Aktualnie trwające projekty naukowe

Filogeneza i ewolucja uprawnych i dziko rosnących gatunków Chenopodium
nazwa konkursu: OPUS
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2011/01/B/NZ8/00096
kierownik: dr hab. Bożena Kolano
czas realizacji: 9.12.2011 — 9.11.2013

Struktura, dynamika i ewolucja roślinnego genomu jądrowego z perspektyw badań cytomolekularnych
nazwa konkursu: Maestro
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2012/04/A/NZ3/00572
kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok
czas realizacji: 21.08.2012 — 20.05.2018

CDKG/Ph1: czy istnieje uniwersalny mechanizm regulujący stabilność genomu u traw?
nazwa konkursu: Harmonia 6
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2014/14/M/NZ2/00519
kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok
czas realizacji: 8.05.2015 — 7.11.2019

Zmienność genetyczna i epigenetyczna w naturalnych populacjach modelowej trawy Brachypodium distachyon, a adaptacja do zróżnicowanych warunków środowiska
nazwa konkursu: Harmonia 7
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2015/18/M/NZ2/00394
kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok
czas realizacji: 27.04.2016 — 26.04.2019

Wpływ hormonów roślinnych na wzór i poziom modyfikacji epigenetycznych w korzeniu Hordeum vulgare
nazwa konkursu: Miniatura
jednostka finansująca: NCN
nr decyzji: DEC-2017/01/X/NZ3/00496
kierownik: dr Agnieszka Brąszewska-Zalewska
czas realizacji: 12.09.2017-12.09.2018

 

 

Projekty naukowe zakończone, trwające w latach 2002-2015 (pdf)

 

Publikacje katedry w latach 2010-2018 (pdf)