Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

  • fizyczne mapowanie sekwencji DNA, identyfikacja chromosomów i analiza kariotypów roślinnych
  • analiza przemian genetycznych i epigenetycznych w genomie roślinnym wywołanych czynnikami środowiskowymi, mutagennymi lub warunkami kultury in vitro
  • wykorzystanie lokalizacji i aktywności genów rRNA w badaniach genów roślin diploidalnych i poliploidalnych
  • badania poliploidalności naturalnej i indukowanej w ewolucji i ontogenezie roślin

 

Aktualnie trwające projekty naukowe

Cytomolekularna analiza częściowych mieszańców owsa i kukurydzy
nazwa konkursu: Miniatura 2
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2018/02/X/NZ3/01545
kierownik: dr Dominika Idziak-Helmcke
czas realizacji: 3.11.2018 - 2.11.2019

Ewolucja kariotypu w rodzaju Crepis
nazwa konkursu: Opus 14
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2017/27/B/NZ8/01478
kierownik: dr hab. Bożena Kolano
czas realizacji: 26.07.2018 - 25.07.2021

Zmienność genetyczna i epigenetyczna w naturalnych populacjach modelowej trawy Brachypodium distachyon, a adaptacja do zróżnicowanych warunków środowiska
nazwa konkursu: Harmonia 7
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2015/18/M/NZ2/00394
kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok
czas realizacji: 27.04.2016 - 26.04.2019

CDKG/Ph1: czy istnieje uniwersalny mechanizm regulujący stabilność genomu u traw?
nazwa konkursu: Harmonia 6
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2014/14/M/NZ2/00519
kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok
czas realizacji: 8.05.2015 - 7.11.2019

Projekty naukowe zakończone, trwające w latach 2002-2018 (pdf)

 

Publikacje katedry w latach 2010-2019 (pdf)