Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Biuro Projektów

Biuro Projektów WBiOŚ


Koordynator prac Biura Projektów
dr hab. EDYTA SIERKA, Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem
edyta.sierka@us.edu.pl

Prowadzący:
specjalista ds. administracyjnych   mgr ALLA SULYMA
alla.sulyma@us.edu.pl

adres   ul. Jagiellońska 28,  40-032 Katowice
pokój   B-308
tel.   32 2009 554
projekty.wbios@us.edu.pl

Z powołania Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 1 kwietnia 2017 r. powstało Biuro Projektów, jako jednostka organizacyjna Wydziału.

Decyzja o powstaniu Biura wynikła z potrzeb wsparcia pracowników naukowo-dydaktycznych w składaniu nowych wniosków projektowych oraz realizacji dofinansowanych projektów.

Do zadań Biura Projektów należy m.in. wyszukiwanie informacji oraz analiza możliwych źródeł finansowania projektów naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz innych z funduszy krajowych i zagranicznych.

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie we współpracy z Biurem Projektów.