Broker innowacji

Broker Innowacji reprezentuje pracowników naukowych w kontaktach z partnerami biznesowymi spoza Uczelni.

Broker pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych, realizuje działania zmierzające do udzielenia licencji oraz wspiera w tworzeniu nowych firm. Jako pośrednik występujący w imieniu naukowca, ma za zadanie przejąć obowiązki wynikające z pozyskania inwestora lub klienta zainteresowanego zakupem technologii bądź patentu.

Zakres działalności Brokera Innowacji

  • przeprowadzenie audytu ilościowego, jakościowego i procesowego projektów naukowych, rozwiązań technologicznych, zgłoszeń patentowych i patentów pochodzących z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ,
  • pomoc w pozyskaniu środków finansowych na projekty naukowe (granty europejskie i środki pochodzące od inwestorów)
  • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych do wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych oraz powoływanie konsorcjów naukowo-przemysłowych - także na poziomie międzynarodowym,
  • komercjalizacja wiedzy eksperckiej pracowników naukowych Wydziału z obszaru badań naukowych i wdrażania innowacji,
  • poszukiwanie odbiorców dla technologii opracowanych na Wydziale (nabywców), udział w negocjacjach oraz współpraca zmierzająca do zawarcia umów pomiędzy firmami a Uczelnią,
  • prezentacja potencjału Wydziału w postaci technologii, know-how i patentów podczas wydarzeń promocyjnych i informacyjnych (targów i konferencji),
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie komercjalizacji projektów naukowych i transferu technologii, skierowanych do studentów I, II i III-go stopnia oraz pracowników naukowych.

Korzyści dla pracowników naukowych i zespołów badawczych

Działania Brokera ukierunkowano tak, aby przynosiły jak największe korzyści pracownikom naukowym Wydziału i zespołom realizującym projekty badawcze. Zakres działania i kompetencje Brokera pozwalają na zoptymalizowanie działań związanych z rozwojem projektów naukowo-badawczych. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu kompetencji, wiedzy i kontaktów Brokera.

Optymalizacja procesu pozyskiwania partnerów z gospodarki

Praca brokera ułatwia znalezienie partnerów przemysłowych zainteresowanych realizacją projektów badawczych i wdrożeniowych. W zadaniach stawianych przed Brokerem zawiera się udostępnienie kontaktów i nawiązanie relacji z partnerami – zarówno wskazywanymi przez członków zespołów jak i znanych Brokerowi.

Zmniejszenie obciążenia zespołów pracami nie związanymi z nauką

Zadania wykonywane przez Brokera pozwalają na skrócenie czasu potrzebnego na identyfikację i skomunikowanie partnerów. Oznacza to także zmniejszenie nakładu pracy naukowców związanej ze współpracą z partnerami biznesowymi.

Współpraca dla zwiększenia szans uruchomienia projektu

Dzięki znajomości źródeł finansowania, zasad aplikowania po środki i możliwości pozyskania partnerów przemysłowych, zaangażowanie Brokera podnosi szanse pozyskania środków na rozwój projektów naukowych i finansowanie zespołów badawczych.

Zapraszam do współpracy:
Mariusz Piasecki
tel.   698 920 671
poczta:   mariusz.piasecki@ctet.pl