Dział Administracyjno-Gospodarczy


budynek przy ul. Jagiellońskiej 26/28, 40-032 Katowice
tel.   32 2009 551, 32 2009 350, 32 2009 351, 32 2009 369
fax   32 251 4007

budynek przy ul Bankowej 9, 40-007 Katowice
tel.   32 359 1753

kierownik Działu   dr Agnieszka Michalik-Kucharz
adres ul. Jagiellońska 26/28, 40-032 Katowice
pok.   CS-53
tel.   32 2009 351
poczta agnieszka.michalik-kucharz@us.edu.pl

Pracownicy budynku przy ul. Jagiellońskiej 28

mgr Lidia Piotrowska - samodzielny referent
pok. CS-53
tel.  32 2009 351
poczta lidia.piotrowska@us.edu.pl

mgr Iwona Borcz - starszy referent
pok. CS-56
tel.  32 2009 350
poczta

Krystyna Mostowa - pracownik gospodarczy-pracownik obsługi
pok. CS-56
tel.  32 2009 350
poczta krystyna.mostowa@us.edu.pl

pracownicy warsztatów

Konrad Jochymczyk - ślusarz - konserwator
pok. AS-37
tel. 32 2009 476

Roman Bujak - stolarz - konserwator ogólny
pok. AS-31
tel. 32 2009 370

Andrzej Flisiak - elektryk - konserwator
pok. AS-29
tel. 32 2009 474

Jacek Janicki - elektronik - konserwator
pok. AS-29
tel. 32 2009 474

Krzysztof Klebach - konserwator wodno-kanalizacyjny i instalacji gazowych
pok. AS-27
tel. 32 2009 367

Czesław Michalski - konserwator mechanik – ślusarz
pok. AS-27
tel. 32 2009 367

Bogusław Konigshaus - pracownik gospodarczy
pok. AS-27
tel. 32 2009 367

Dariusz Stępień - pracownik gospodarczy
pok. AS-27
tel. 32 2009 367

pracownicy szatni

Teresa Kościelniak - pracownik gospodarczy – szatniarz
pok. B-06
tel. 32 2009 459

Zofia Nowakowska - starszy szatniarz
pok. B-06
tel. 32 2009 459

pracownicy budynku przy ul. Bankowej 9

mgr Zbigniew Kuc - samodzielny referent
pok. 029
tel. 32 359 1753
poczta zbigniew.kuc@us.edu.pl

pracownicy warsztatów

Krzysztof Piecuch - elektryk - konserwator
pok. 032
tel. 32 359 1116

Sylwester Pląskowski - pracownik gospodarczy – konserwator
pok. 032
tel. 32 359 1116

Marcin Ryba - konserwator wodno-kanalizacyjny
pok. 032
tel. 32 359 1116

pracownicy szatni

mgr Magdalena Kurtyka-Chowaniak - pracownik gospodarczy - szatniarz
pok. 04
tel. 32 359 1623