mgr Agnieszka Molenda

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Opiekun: dr hab. AGNIESZKA BABCZYŃSKA
pokój nr: 303

telefon: 32 359 2338
e-mail: amolenda@us.edu.pl