mgr Barbara Flasz

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Opiekun: prof. dr hab. MARIA AUGUSTYNIAK
pokój nr: 307

telefon: 32 359 1196
e-mail: bflasz@us.edu.pl