mgr Dorian Zakrzewski

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Opiekun: dr hab. ALINA KAFEL
pokój nr: 324

telefon: 32 359 1260
e-mail: d.zakrzewski@us.edu.pl