mgr Kamila Wiśniewska

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Opiekun: dr hab. GRAŻYNA WILCZEK
pokój nr: 319

telefon: 32 359 1676
e-mail: kwisniewska@us.edu.pl