mgr Krzysztof Chyżak

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Opiekun: dr hab. PIOTR ŁASZCZYCA
pokój nr: 31

telefon: 32 359 1184
e-mail: krzysztof.chyzak@us.edu.pl