mgr Łukasz Nicewicz

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Opiekun: dr hab. ALINA KAFEL
pokój nr: 303

telefon: 32 359 2338
e-mail: lnicewicz@us.edu.pl