mgr Mariusz Wierzgoń

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Opiekun: dr hab. BARBARA FOJCIK
ul. Jagiellońska 28

pokój nr: A-130

telefon: 32 2009 366