mgr Michał Krzyżowski

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Opiekun: dr hab. AGNIESZKA BABCZYŃSKA
pokój nr: 319

telefon: 32 359 1676
e-mail: mkrzyzowski@us.edu.pl