Biuro Projektów WBiOŚ UŚ

Dokumenty do pobrania

Karta aplikacji produktu (do pobrania)

Co to jest Karta aplikacji produktu?
Karta aplikacji produktu to zastosowanie wyników działalności naukowej i artystycznej, które nie generują wymiernych korzyści materialnych i są oceniane na podstawie zasięgu jej oddziaływania. Aplikacja dotyczy zastosowania produktu, który należy scharakteryzować w odniesieniu do takich elementów, jak oryginalność, twórcza zmiana w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji.
Co przedstawia się w Karcie aplikacji produktu?
W Karcie aplikacji można przedstawić wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w formie produktów (np. metody, procedury, technologie, ankiety itp.), które zostały zastosowane w podmiotach zewnętrznych tj. innych jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządu terytorialnego.
Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji wypełnienia Karty aplikacji produktu.
Do czego służy Karta aplikacji produktu?
Informacje zawarte w Karcie aplikacji produktu są podstawą do wprowadzania danych do systemu POL-on.
Miejsce przechowywania Karty aplikacji produktu.
Oryginalny dokument dostarcza się do Biura Projektów WBiOŚ i tam się archiwuje, natomiast dokument w wersji elektronicznej (edytowanej Word) wysyła się na e-mail: projekty.wbios@us.edu.pl.
Termin przekazania dokumentu: nie później niż 2 tygodnie od dnia przeprowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.