Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin

Dydaktyka

Studia I stopnia

  • Matematyka,
  • Statystyka,
  • Statystyka i biometria,
  • Biofizyka, Botanika ogólna,
  • Podstawowe zastosowania komputerów,
  • Informatyka, Pracownia komputerowa

Studia II stopnia

  • Metody statystyczne w naukach przyrodniczych,
  • Wzrost organów roślinnych,
  • Molekularne podstawy rozwoju roślin,
  • Biofizyczne aspekty funkcjonowania organizmów