Katedra Biologii Komórki

Dydaktyka

Katedra koordynuje i współuczestniczy w następujących przedmiotach:

Studia I stopnia

  • Biologia komórki
  • Hormonalna regulacja wzrostu i rozwoju roślin
  • Podstawy procesów życiowych
  • Techniki i metody analityczne stosowane w ochronie środowiska
  • Techniki mikroskopowe

Studia II stopnia

  • Ultrastruktura komórki eukariotycznej

Ponad to Katedra prowadzi:
- pracownie: licencjacką, specjalizacyjną i magisterską,
- seminaria dla dyplomantów studiów I i II stopnia oraz seminaria dla doktorantów Katedry.