Katedra Ekologii

Dydaktyka

Katedra koordynuje i współprowadzi następujące przedmioty:

 • Podstawy nauk o środowisku,
 • Ekologia,
 • Monitoring środowiska,
 • Bioindykacja i biomarkery,
 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój,
 • Biologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem,
 • Ekosystemy w warunkach antropopresji,
 • Przyroda Górnego Śląska i jej ochrona,
 • Podstawy ekologii,
 • Wybrane działy ekologii,
 • Adaptacje organizmów do środowiska,
 • Budowa i funkcjonowanie ekosystemów leśnych,
 • Dendrologia,
 • Fitogeografia,
 • Ekologia gleby,
 • Ekologia miasta,
 • Biogeografia ekologiczna świata,
 • Las jako ekosystem,
 • Bioetyka i etyka środowiskowa,
 • Edukacja ekologiczna
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
 • Ochrona przyrody
 • Szata roślinna pasa wyżyn i gór Polski
 • Waloryzacja przyrodnicza i projektowanie form ochrony przyrody
 • Zagrożenia środowiska i jego ochrona - ćwiczenia terenowe II
 • Zajęcia terenowe z ekologii i ochrony przyrody