Katedra Genetyki

Dydaktyka

Biologia

Genetyka
Bioinformatyka
Genomika roślin
Markery molekularne
Ogólna i środowiskowa mutageneza roślin
Podstawy genetyki i cytogenetyki człowieka
Ewolucjonizm
Podstawy biologii molekularnej
Regulacja wzrostu i rozwoju roślin
Analiza instrumentalna

Biotechnologia

Podstawy genetyki
Analiza genetyczna
Bioinformatyka
Genomika roślin
Markery molekularne
Ogólna i środowiskowa mutageneza roślin
Podstawy genetyki i cytogenetyki człowieka
Ewolucjonizm
Biotechnologia roślin
Regulacja wzrostu i rozwoju roślin
Genetyka molekularna
Inżynieria genetyczna
Podstawy biotechnologii
Kultury in vitro roślin
Analiza instrumentalna

Ochrona Środowiska

Podstawy genetyki
Ochrona bioróżnorodności