Laboratorium Mikroskopii Skaningowej

Dydaktyka

Laboratorium SEM współuczestniczy i koordynuje następujące przedmioty:

studia I stopnia

  • Biologia rozwoju roślin i zwierząt (kierunek biologia)

studia II stopnia

  • Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt (kierunek biologia)
  • Biotechnologia mikroorganizmów (kierunek biotechnologia)
  • Metody analityczne w ocenie jakości żywności (kierunek biologia żywienia i żywności)

studia III stopnia

  • Advanced methods in biotechnology and biodiversity: Analytical scanning electron microscopy in biological and environmental researches