Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

Dydaktyka

Katedra prowadzi następujące przedmioty:

Studia I stopnia
- przedmioty koordynowane przez Katedrę

 • Biologia rozwoju roślin i zwierząt
 • Histologia zwierząt
 • Techniki analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych
 • Anatomia funkcjonalna układu nerwowego

- przedmioty współprowadzone

 • Mechanizmy rozwoju roślin i zwierząt
 • Podstawy struktury Eucaryota
 • Biologia z embriologia i genetyką
 • Struktura, funkcja i rozwój – bioróżnorodność
 • Podstawy procesów życiowych

Studia II stopnia
- przedmioty koordynowane przez Katedrę

 • Endokrynologia
 • Ultrastruktura komórki eukariotycznej
 • Pochodzenie i ewolucja płciowości
 • Inżynieria embriologiczna

Studia III-go stopnia
- przedmioty koordynowane przez Katedrę
Cyto- and histochemical analysis of embrionic animals tissues

Ponad to Katedra prowadzi Seminaria: licencjackie, specjalizacyjne i magisterskie oraz Pracownie: licencjacką, specjalizacyjną i magisterską dla licencjuszy i magistrantów Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt.